Ševarski trstenjak (Acrocephalus melanopogon) u severnoj Bačkoj

Ševarski trstenjak (Acrocephalus melanopogon) je mala ptica, veličine 12-13 cm, i težine svega 10-14 g, iz reda ptica pevačica (Passeriformes). Većinu svog života provodi u tršćacima, gde se hrani insektima, paucima i ostalim beskičmenjacima. Kao i ostali trstenjaci i on je obojen mrkim bojama i lako se utapa u svoju okolinu. Areal mu je fragmentisan i proteže se od Iberijskog poluostrava do Kaspijskog mora. Karpatski bazen je najsevernije područje njegovog gnežđenja. Areal nije povezan iz razloga što ima specifične zahteve staništa prilikom reproduktivnog perioda. Traži stare tršćake, većih površina, koji su prošarani uskolistim rogozom (Typha angustifolia) i gde vode ima barem dok traje gnežđenje. Iz tog razloga je i označena kao prioritetna vrsta Natura 2000 mreže, jer takva staništa gde ona može da živi, odgovaraju i mnogim drugim, ugroženim, biljnim i životinjskim vrstama. Godišnje ima dva legla sa 4-5 jaja. U Panonskoj niziji obitava od marta do oktobra. Selica je, koja migrira na kratke udaljenosti. Zimu provodi u Mediteranu u slatkovodnim i braktičnim tršćacima. U Srbiji se gnezdi samo na severu Vojvodine na nekoliko lokaliteta i brojnosti manjoj od 100 parova.

U projektu pod naslovom “Ševarski trstenjak (Acrocephalus melanopogon) u Srbiji: status, potrebe i zaštita u trščanim staništima” cilj nam je istražiti distribuciju i veličinu populacije ševarskog trstenjaka u severnoj Bačkoj (Severna Srbija). Za razumevanje odabira staništa i zaštite ove vrste tokom terenskog rada će se uzimati biometrijski podaci jedinki i informacije o vegetaciji u revirima mužjaka. Tokom projekta planiramo da povećamo uslove za gnežđenje sa kreiranjem mesta za gnežđenje pomoću trske. Na osnovu rezultata moći ćemo da dajemo savete za zaštitu ove vrste. Rezultati i novi nalazi će se objaviti u naučnim časopisima. Edukacija stanovništva će se vrsiti u školama, pomoću štampanog materijala i elektronskih medija. Projkat je finansiran od strane organizacije “The Rufford Foundation” (www.rufford.org).

Comments

No comments