Monitoring gnezdeće populacije ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon) u severnoj Bačkoj u 2018. godini

Tokom terenskih aktivnosti u okviru projekta status i zaštita ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon) u severnoj Bačkoj izvršili smo monitoring gnezdeće populacije ove vrste. Na Ludaškom jezeru registrovano je samo 12 parova iz razloga što su loši vremenski uslovi onemogućavali tačniju detekciju, a na ribnjaku kod Riđice 2 para. Na bari Jezero kod Stanišića našli smo četiri pevajuća mužjaka početkom aprila, ali u kasnijem periodu nisu više bili prisutni, stoga smatramo da su ovi primerci bili još na seobi. Gnežđenje je bilo utvrđeno tako što smo nakon mapiranja mužjaka posmatrali kako roditelji nose materijal za gnežđenje, hranu za mladunce ili izmet mladunaca u kljunu. Tokom terenskih aktivnosti odrasli primerci vrste su markirani aluminijumskim i plastičnim prstenovima radi kasnije identifikacije tokom projekta i radi praćenja pomeranja jedinki tokom godine.

 

Pored gore navedena tri lokaliteta detaljno smo istražili dodatne potencijalne lokalitete koji su: bare kod Sonte i Svilojeva, Mirković bara kod Apatina, tršćak kraj Velikog bačkog kanala kod Bačkog Monoštora i Bezdana, neaktivni kolutski ribnjak, taložnik farme kod Gakova. Pored sporne vegetacione strukture na ovim lokalitetima vrsta odsustvuje najverovatnije zbog nepovoljnih faktora kao sto su nelegalno paljenje ili košenje trske, zatrpavanje tršćaka šutom, nedostatak vode u koritima vodenih staništa.