Avgust 2020 - Gnežđenje modrovrane na periferiji Sombora

Nakon više od 30 godina 2014. godine modrovrana (Coracias garrulus) je ponovo gnezdila u Somborskoj opštini. Prvenstveno zahvaljujući dvojici entuzijasta, Szekeres Otto-u i Đapić Dejanu koji su od 2008. godine počeli postavljati kućice za gnežđenje modrovrana.

Nakon prvog uspeha i postavljanja kućica na novim odgovarajućim  mestima broj gnezdećih parova modrovrana dostigao je broj od 19 u 2020. godini. sa 61 mladuncem. Ono što je interesantno da su se počele gnezditi i na periferiji Bezdana i Sombora, gde možda ranije nikada nisu, jer su nekada to bila vlažnija, močvarna staništa, ali sada nakon isušivanja, te livade su idealno stanište za njih i postavljanjem kućica omogućeno je njihovo gnežđenje.  Modrovrana je dobar primer da se vrste koje su na rubu izumiranja, sa malo truda, mogu spasiti i pomoći da im se brojnost poveća.   foto Nenad Spremo

somborskenovine.co.rs/e-novine/pdf-/br.3451/strana08.pdf