Mapiranje ptica u NP Tara

Članovi DZPP Natura iz Sombora boravili su na planini Tari od 15. do 18.05.2020.godine gde su sproveli mapiranje Sova u nacionalnom parku Tara.

Članovi DZPP Natura iz Sombora boravili su na planini Tari od 15. do 18.05.2020.godine.

Članovi našeg udruženja sproveli su mapiranje Sova u nacionalnom parku Tara. Terenske aktivnosti obavljene su u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda i sa NP Tara.

Mapirane su dugorepe Strix uralensis  i male sove Glaucidium passerinum.

Terenske aktivnosti bile su veoma zanimljive. Noćno ptičarenje  u planinskim šumama ima posebnu draž i vredno je iskustvo za svakog ornitologa i ljubitelja prirode.

Na ruku nam nisu išli novonastale društvene okolnosti vezane za pandemiju virusa corona ali je terenski deo aktivnosti nekako obavljen uprkos svemu.

Mapirano je oko 20 parova dugorepe sove dok malu nismo našli verovatno zbog toga što smo zakasnili da uradimo u najpogodnijem vremenskom roku.