Kakvu vegetaciju zahteva ševarski trstenjak za gnežđenje?

Svaka vrsta u prirodi ima svoje zahteve prema staništu i vreme kada može da obavi reprodukciju, tojest, da preko potomaka sacuva genetski materijal, koji se nasleđiuje generacijama. Da bi se prenosili najkvalitetnije osobine u budućim generacijama bitno je imati i obezbediti optimalne uslove za reprodukciju. Kao naprimer, životnjiskim vrstama, je bitna vegetaciona struktura staništa (vegetacija može biti bitna iz razloga skrivanja od predatora, ili lokacija gde mladi dolaze na svet), obilnost hrane za mlade itd. Mnoge vrste nemaju neke posebne zahveve prema strukturi staništa te prihvataju mnoge različite uslove (velika senica, gugutka), dok ima vrsta koje su izuzetno osetljive na promene i uslove koje im potencijalno stanište nudi.

Takvim se smatra i ševaski trstenjak. Njegova mala brojnost isto utiče na to da vrsta odabire staništa pažljivo. Prema našim rezultatima, ova vrsta nastanjuje trščana staništa većih površina (veća od 10 ha). Najidelani uslovi za ovu vrstu predstavljaju obodi stare trske prema otvorenoj vodenoj površini. Između trske i otvorene vodene površine mora biti prisutan i rogoz. Prema našim nalazima, vrsta zauzima staništa gde voda prelazi minimum 60 cm dubine vode. U suštini možemo reći da ova vrsta preferira, manja okna vodenih površina, sa obodima rogoza i trske. Gnezdo savija u dnu trske ili rogoza. Kao materijal većinom koristi listove rogoza.

U periodu od novembra 2018 do februara 2019, na više lokacija u Zapadnoj Bačkoj, na potencijalnim trščanim staništima,naprvili smo snopove od trske i rogoza, u nadi da ćemo tako pospešiti gnežđenje ove vrste. Prema ranijim izvorima, ovakve snopove su pored ševarskog trstenjaka zauzimali i brkata senica, trstenjak cvrkutić, modrovoljka.