aktuelnosti o nama aktivnosti i publikacije foto galerija kontakt i linkovi

o nama

Društvo za zaštitu i proučavanje prirode NATURA je osnovano 28. decembra 2008.

Društvo se prvenstveno bavi proučavanjem biljnih i životinjskih vrsta. Pre svega proučavamo ekologiju vrsta i njihovo mesto u prirodi, to jest koja staništa zauzimaju. Naš cilj je da kroz proučavanja dobijemo više saznanja o vrstama, te da na temelju toga pospešujemo njihovu aktivnu zaštitu i edukujemo stanovništvo o tome.

Obzirom da se prvenstveno bavimo ekologijom vrsta, naš rad se pretežno odvija na terenu. Cilj nam je da u terenske aktivnosti uključimo učenike osnovnih i srednjih škola, jer kroz njihovu edukaciju možemo računati na to da će se i ta deca jednog dana zalagati za zaštitu i očuvanje prirode i tako omogućiti da se sačuva biošarenolikost naših prostora.

Edukacija u društvu se ne ograničava samo na mlađu populaciju nego i na sve ostale građane, kroz stalnu komunikaciju sa javnošću, predavanjima, izdavanjem i objavljivanjem stručnih publikacija.

Naše društvo sačinjavaju osobe širokog spektra delatnosti kao što je proučavanje prirode, planinari, prstenovači ptica, šumari, lovci, zaštitari, profesori biologije.


 

Naši ciljevi su:

  • zaštita i proučavanje biljaka i životinja, njihovih staništa i njihove ekologije
  • popularizacija potrebe za zaštitom vrsta, prirodnih dobara i biodiverziteta
  • objavljivanje naučnih publikacija o biologiji i ekologiji vrsta
  • edukacija javnosti o ugrožavanju i zaštiti prirode i životne sredine
  • međunarodna saradnja sa organizacijama i institucijama sa ciljem razvijanja zajedničkih aktivnosti na zaštiti prirode
 

Saradnici

Thomas Oliver Mérő
Diplomirani biolog
thomas.oliver.mero@gmail.com


Interesovanje Ornitologija, u glavnom ptice vlažnih i vodenih staništa. Istraživanja rađena prvenstveno na trstenjacima (Acrocephalus), glavna ispitivana vrsta je veliki trstenjak (Acrocephalus arundinaceus). Takođe sam vršio istraživanja na ekologiji i odabiru staništa štuka (Esocidae) i sitnih sisara (Rodentia, Insectivora), prvenstveno rovčica (Soricidae).


Antun Žuljević
Šumarski tehničar
antun.zuljevic@gmail.com

Interesovanje Ornitologija, prvenstveno markiranje ptica, čime se bavim od 1981, a ptice posmatram od 1977. Prvenstveno prstenujem ptice pevačice (Passeriformes), ali i ptice grabljivice (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes), šljukarice (Charadriiformes) i labuda grbca (Cygnus olor). Kordinator sam za Srbiju za kolor markiranje sledećih vrsta: crnoglavi galeb (Larus melanocephalus), obični galeb (L. ridibundus), crna roda (Ciconia nigra), čaplja kašikara (Platalea leucorodia), siva čaplja (Ardea cinerea), mrka čaplja (A. purpurea), velika bela čaplja (Egretta alba), mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) i veliki trstenjak (Acrocephalus arundinaceus).


Dejan Đapić
Poljoprivredni tehničar
cbraaa@open.telekom.rs

Interesovanje Radim markiranje ptica, uglavnom pevačica (Passeriformes) ali i grabljivica (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes). Bavim se aktivnom zaštitom ptica, i edukacijom stanovništva, prvenstveno dece o potrebi očuvanja ptica i njihovih staništa. Jedan od osnivača NVO Ekološki pokret Stanišić.


 

 

 

 

 

Natura © 2009